CONTA-SYSTEM
• Înregistrat la Oficiul Român al Drepturilor de Autor
• Programat în Visual Basic sub Windows (2000, XP)

Sistemul Informatic Conta-System este un sistem economic si de management integrat, un ansamblu de tehnologii si produse informatice menite sa asiste activitatile economice ale societatilor comerciale, indiferent de profilul acestora. El este proiectat pe criterii multi-companie si multi-devize si este dezvoltat în România în conformitate cu specificul legislatiei românesti în vigoare, fiind perfect adaptabil oricarei eventuale modificari ulterioare a acesteia.
Acest sistem are o arhitectura de tip Client / Server aceasta având ca urmare, influenta unei informatii introdusa o singura data într-un punct al sistemului se va transmite în timp real la toate partile sistemului cu care este în relatie de interdependenta. Astfel se asigura un grad optim de securitate aplicatiilor rulate si viteza necesara unui produs profesional.
În versiunea sa standard, Sistemul Informatic Integrat Conta-System ofera urmatoarele module de aplicatii informatice:Contabilitate generala

Modulul permite mentinerea mai multor perioade contabile deschise simultan. Contarea tranzactiilor se face automat si în timp real.
• Operarea în multiple perioade contabile deschise;
• Blocare / deblocare perioada contabila;
• Gestionarea documentelor de intrare – iesire;
• Generarea automata a notelor contabile, pe document;
• Inregistrarea clientilor si a furnizorilor pentru a realiza operatii de compensare;
• Configurarea pentru închiderea automata a veniturilor si cheltuielilor;
• Configurarea pentru închiderea automata a TVA;
• Rapoarte contabile cerute de legislatie:

- balante de verificare sintetice, analitice, partiale si pe clase, cu 5 serii de egalitati;
- cartea mare, registru jurnal, fisa contului;
- jurnale de vânzari si cumparari;
- rapoartele sunt generate pe ecran, imprimanta, (în mod grafic sau text), e-mail sau exportate într-o alta extensie.

 


Gestiune finaciara

Casa - administreaza contabilitatea lichiditatilor în Lei si Devize operate prin casa.
• Operarea de încasari/plati în lei/valuta, pe tipuri de operatii specifice, cu contare automata;
• Calculul automat al diferentelor de curs pentru tranzactiile în valuta;
• Rapoarte specifice:

- registru de casa în lei
- registru de casa în valuta;

 

Banca - se ocupa de tranzactiile efectuate prin banca.
• Calcul automat de diferente de curs pentru operatiile în valuta: încasari / plati facturi;
• Contare automata a tuturor înregistrarilor ce trebuiesc reflectate în conturi.
• Rapoarte specifice:

- registru jurnal de banca în lei;
- registru jurnal de banca în valuta.

 

Mijloace fixe
• Calcularea automata a amortizarii lunare conform regimului de amortizare asociat fiecarui mijloc fix;
• Generarea automata a notelor contabile;
• Rapoarte specifice:

- balante analitice pentru mijloace fixe;
- fisa mijloacelor fixe;

 


Resurse umane si salarizare

• Pastrarea datelor privind identitatea si domiciliul persoanelor;
• Introducerea detaliilor de angajare în firma:

- data angajarii;
- statutul de angajare: colaborator sau angajat permanent;
- grad de invaliditate, daca este cazul;
- date privind copiii angajatilor (sunt sau nu în întretinere);

• Calcularea salariilor, pornindu-se de la un net dorit sau de la un salariu impozabil (în lei sau valuta);
• Salarii în mai multe devize;
• Utilizarea unui sistem de nomenclatoare, actualizabil de catre utilizator, în care se regasesc:

- grilele de impozitare publicate în Monitorul Oficial;
- valute si cursuri valutare;

• Pentru calculul salariilor, utilizatorul poate introduce un set de date, dintre care cele mai importante sunt:

- persoane în întretinere pentru calculul deducerilor;
- sporuri;
- retineri;
- prime si penalizari în procente sau suma fixa;
- ore lucrate (normale, suplimentare);
- concedii medicale;
- concedii de odihna;

• O usoara configurabilitate a calculului salarial, în ceea ce priveste “procentele” utilizate în calcule (de ex. contributie asigurari sociale, somaj). Procentele mai sus amintite pot fi modificate de catre utilizator imediat ce au fost publicate în Monitorul Oficial;
• Înregistrarea angajatilor ca apartinând de un departament sau altul se face foarte simplu;
• Pastrarea în timp a datelor de calcul salarial, cu posibilitatea revenirii la o luna anterioara pentru citirea si editarea datelor;
• Notele contabile se obtin automat si sunt trimise în modulul de contabilitate la cererea utilizatorului;
• Rapoarte specifice:

- fluturasi angajati si colaboratori – cu afisarea numelui salariatului si a marcii acestuia;
- stat ede plata;
- centralizator cheltuieli angajator si pe departamente;
- fisa fiscala pe hârtie si pe suport magnetic (discheta);
- Anexele pentru C.A.S. , 1.1 si 1.2 pe suport hârtie si generarea pe suport magnetic (discheta);
- Declaratia pentru sanatate;
- Declaratiile pentru somaj 1.1 si 1.2 si generarea pe suport magnetic (discheta);
- Listele cu personalul intrat si iesit din societate;
- Lstele nominale cu personalul din societate, pentru vignete;
- Alte documente legate de salarii (lista stagiu cotizare, fisa anuala).

 Servicii prestate :

EarthSoft S.R.L. garanteaza functionarea normala a pachetului de programe timp de 12 luni, cu începere de la data terminarii implementarii, în conditii normale de exploatare. Totodata ea propunne încheierea unui Contract de asistenta tehnica si întretinerea programului.
Asistenta tehnica si întretinerea programului va fi asigurata prin telefon, fax si Internet sau e-mail de catre echipa tehnica EarthSoft S.R.L. Aplicatia a fost proiectata astfel încât sa permita depanarea la distanta. Aceasta calitate asigura o maxima operativitate în rezolvarea problemelor clientilor.
Contractul de asistenta si întretinere prevede si furnizarea ultimelor actualizari si îmbunatatiri aduse versiunii de program achizitionate. Acestea mentin aplicatia la zi cu specificatiile legii si sunt furnizate în timp real asigurându-se astfel continuitatea în activitate.
Modul de licentiere a programului
Sistemul Informatic Integrat Conta-System are o arhitectura de tip Client / Server. În consecinta, licentierea se face pe server si pe accese concurente la baza de date.
Pentru dimensionarea aplicatiei se tine cont de numarul de utilizatori, schema organizationala a societatii etc.

 


Dotarea tehnica necesara

1. Software
Sistemul foloseste platforma Microsoft Windows 2000, XP, sisteme ce trebuie licentiate separat de catre beneficiar.

2. Hardware
Configuratia minima / recomandata:
Pentru server este suficient un calculator echipat cu procesor Intel Pentium IV 1800Mhz, dotat cu minim 512Mb memorie RAM, 2 GB spatiu pe Harddisk si o retea de 100 Mb/s.
Pentru statiile de lucru sunt suficiente calculatoare cu procesor Intel Pentium III 700Mhz, dotate cu minim 256 Mb memorie RAM, 500 MB spatiu pe Harddisk si o retea de 100 Mb/s.